بایگانی

Archive for the ‘لیست فرکانس’ Category

لیست فرکانس شبکه های فارسی زبان هاتبرد 92/10

لیست فرکانس های شبکه های فارسی زبان در ماهواره ی هاتبرد که در تاریخ دی ماه 1392 تهیه شده است .

1. 4(farsi) 11054 27500 Hor 5/6

2. AAA Family 11642 27500 Hor 3/4

3. AAA Music 11642 27500 Hor 3/4

بیشتر بخوانید…

تلویزیون آشنا در ماهواره هاتبرد

تلویزیون آشنا نام خود را از طریق یکی از فرکانس های ماهواره هاتبرد13A بر روی ایر فرستاد.این شبکه تلویزیونی متعلق به گروه تلویزیونی یکتا می باشد.

بیشتر بخوانید…

لیست فرکانس – آبان ماه

لیست فرکانس شبکه های فارسی زبان – آپدیت 10 آبان ماه

ادامه ی مطلب را بخوانید

بیشتر بخوانید…

آخرین لیست فرکانس شبکه های فارسی زبان

آخرین لیست فرکانس شبکه های فارسی زبان

اول مهرماه 1391

بیشتر بخوانید…