بایگانی

Archive for the ‘آموزش نصب’ Category

طریقه تنظیم Turksat 2A 3A

این ماهواره در42 درجه شرقی قرار گرفته و در ایران هم قابل دریافته براى دریافت براساس موقعیت هاتبرد باید از پشت دیش به میزان 29درجه دیش را به سمت چپ هدایت کنید . ساعت ال ان بى روى 6 قرار دهید و پشت دیش را حدود 4سانتی متر پایین تر بیارید . (میله پشت دیش را پایین ببرید)

بیشتر بخوانید…

Advertisements

آموزش نصب ماهواره Eurobird 9

1. هاتبرد رو دقیق تنظیم کنید .
2. میله عقب دیش رو 1.5 سانتیمتر پایینتر بیارید (سر دیش به زمین نزدیک میشه)
3. دیش رو 4 درجه به سمت راست (غرب) بچرخونید.

فرکانس نمونه

11747 H
27500

نصب سایروس و نیلست توسط قیچی به مرکزیت هاتبرد

ال ان بی وسط = سایروس

ال ان بی کنار = نایل ست

مرکزیت هاتبرد

نصب عربست و یوتلست ۳ با قیچی به مرکزیت هاتبرد

نصب عربست و یوتلست ۳ با قیچی به مرکزیت هاتبرد

نصب عربست و یوتلست ۳ با قیچی به مرکزیت هاتبرد

کد شبکه ی persia ca در بدر ست

آموزش نصب Sirius 2 در 5 درجه شرقی

پشت دیش قرار بگیرید و دیش را 3-4 سانت به راست (یا 8 درجه به راست) ببرید
میله پشت دیش را حدود 2سانت بیرون بیاورید یعنی سردیش ما به نسبت هاتبرد پایین تر قرار می گیرد

ساعت ال ان بی مثل هاتبرد می باشد

قوی ترین فرکانس

11766 H
27500