بایگانی

Posts Tagged ‘آپگرید 9595X PVR’

نرم افزار بروز رسانی 9595X PVR تاریخ 1391/5/16

نرم افزار بروز رسانی 9595X PVR تاریخ 1391/5/16

 

نام فایل:  29E3USB_CASzip-9723154176.zip
نسخه:  13089F
تاریخ انتشار:  8/6/2012 – 1391/5/16
حجم:  1.05MB

بیشتر بخوانید…

Advertisements