بایگانی

Posts Tagged ‘باز کردن RAI 1-2-3-4’

سافکتم جدید برای تمام رسیورها به تاریخ 07/06/2012

Canal Digital NL (0622/0000) Irdeto 2-19°E Key 06
RAI 1-2-3-4 13°E Key 0D July
Al Jazeera Service 1,2,3 7°E Biss
Al Jazeera Service 4,5,6 3°E Biss
XTSY (13.0°E) CCWs keys
Orbit’s package 3°E BISS
RTVi (13.0°E)CCWs keys
beIN SPORT1/2 Biss key 19.2°E 11538/22000/V
Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 key 04(39.0°E)
Mediatech (002A) next June 0C Keys (4°W) 11258 H 27500 3/4

All keys ok.07/06/2012

بیشتر بخوانید…

Advertisements