بایگانی

Posts Tagged ‘رسیورهای استارست’

نرم افزار بروزرسانی استارست SR_X230USB_MEGA تاریخ 2011-10-08

نرم افزار بروزرسانی استارست

SR_X230USB_MEGA

با هم توصیه نصاب باشی این است تا به مدل دقیق رسیور خود دقت فرمایید

دانلود در دنباله ی نوشته

بیشتر بخوانید…

Advertisements

آپدیت جدید کد های DCW – CCW

Hotbird 8 @ 13°E – 12322 H 27500 3/4

Sport Klub (3A34) or Sport Klub POL 3A3E

CW: 4FF6FA3F10D6ECD2BE4DB B C65B7A19EE

SCI FI(3A36) or SCI FI POL 3A40

CW: DD8E319C5B59C4780A1C2C52B307D993

UNIVERSAL(3A35) or UNIVERSAL POL 3A3F

CW: 6996D5D42510E71C34DD9AAB5432D75D

ضبط اتوماتیک در استارت x230 – x95 – x90usb

ابتدا منو را زده گزینه دوم سرویس کننده فراهم امده ok می کنیم سپس روی گزینه ششم که timeradj می رویم ok می کنیم اکنون روی گزینه evnt tim میرویم ok می کنیم سپس دکمه سبز رنگ را می زنیم گزینه دوم نامه کانالی که می خواهید از ان ضبط کنید گزینه سوم تاریخ ضبط وگزینه چهارم ساعت شروع ضبط گزینه پنجم ساعت پایان ضبط گزینه هفتم را بله گذاشته و okمی کنیم رسیور را در حالت استند بای میگذاریم روی ساعتی که قرار داده اید شروع به ضبط کرده ودر پایان خاموش می شود .

پچ جدید مورست برای رسیورهای استارست sr-x98 usb-sr-x96 usb

پچ جدید مورست برای رسیورهای استارست

sr-x98 usb-sr-x96 usb

 

به تاریخ

27/1/2011

با قابلیت بازگشایی :

CANAL DIGITAAL 19.2°E
– Al Aoula Maroc Hotbird 6 (13.0E) 10873.00 V – 27500 3/4ORF /AustriaSat 19.2°E-Astra 19 @ 19 East Badr5 26°E
12322 V 27500TV Piwi ,TeleToon , Cuisine
12303 H 27500 Cinecinema Star

فرکانس های پکیج
Bulsat 39°E و ORF

بیشتر بخوانید…

پچ جدید مورست برای رسیورهای استارست

 

 

پچ جدید مورست برای رسیورهای استارست sr-x98 usb-sr-x96 usb

به تاریخ

27/1/2011

با قابلیت بازگشایی :

CANAL DIGITAAL 19.2°E
– Al Aoula Maroc Hotbird 6 (13.0E) 10873.00 V – 27500 3/4
ORF /AustriaSat 19.2°E-Astra 19 @ 19 East
Badr5 26°E
12322 V 27500TV Piwi ,TeleToon , Cuisine
12303 H 27500 Cinecinema Star

فرکانس های پکیج  Bulsat 39°E  و ORF  در ادامه مطلب

 

بیشتر بخوانید…