بایگانی

Posts Tagged ‘رسیور های نکست’

راه اندازی شرینگ در رسیور های نکست 18500HD

در اخرین نرم افزار این رسیور شرینگ رایگان بر روی این رسیور گنجانده شده که با آپگرید این رسیور با بچ جدید میتوانید از این شرینگ استفاده کنید.

بیشتر بخوانید…

Advertisements