بایگانی

Posts Tagged ‘نصب ماهواره ترک ست’

طریقه تنظیم Turksat 2A 3A

این ماهواره در42 درجه شرقی قرار گرفته و در ایران هم قابل دریافته براى دریافت براساس موقعیت هاتبرد باید از پشت دیش به میزان 29درجه دیش را به سمت چپ هدایت کنید . ساعت ال ان بى روى 6 قرار دهید و پشت دیش را حدود 4سانتی متر پایین تر بیارید . (میله پشت دیش را پایین ببرید)

بیشتر بخوانید…

Advertisements