بایگانی

Posts Tagged ‘SKY 3D در آی استار’

SKY 3D در آی استار باز شد !

شبکه فوق العاده و تماشایی sky 3d با کیفیتی بی نظیر که به صورت 3d

روی رسیورهای شیرنگ دار istar آزاد شده است

HotBird 9  13E

11785   / 29900 /H

Advertisements